Installatie en activering van RDS-licentieserver op Windows Server 2016/2019

1. Licentierol RDS installeren

Als eerste stap installeren we een Windows-rol die verantwoordelijk is voor het registreren en verstrekken van RDS-CAL’s. Normaal gesproken wordt elke sessiehost geïnstalleerd met een 120-daagse proeflicentie. Als deze periode verstreken is, is het niet meer mogelijk om verbinding te maken met een RDS-host (en het daarop geïnstalleerde Citrix VDA). Lees ook

1.1 Open de wizard:
Server Manager > Manage > Add Roles and Features > Roles and Features Wizard
Installation Type: Role-based or feature-based installation

1.2 Server Selection: Selecteer de server die als RDS-licentieserver moet worden geïnstalleerd. Next…

1.3 Server Roles: Vink de optie Remote Desktop Services aan. Next…

1.4 Features: Next…

1.5 Remote Desktop Services: Next…

1.6 Remote Desktop Services / Role Services: Selecteer Remote Desktop Licensing en klik op Next…

1.7 Bevestig de selectie van de componenten in het pop-upvenster dat geopend wordt. Add Features…

1.8 Next…

1.9 Confirmation: Klik op de knop Install om de geselecteerde componenten te installeren.

1.10 Sluit de wizard

2. RDS-licentieserver activeren

Open de geïnstalleerde RD Licensing Manager:

2.1 Eerst moet de licentieserver geactiveerd worden. Klik met de rechtermuisknop op de licentieserver en selecteer Activate Server.

De Activate Server Wizard verschijnt.
2.2 Next…

2.3 Als de licentieserver een internetverbinding heeft, is Automatic connection de beste verbindingsmethode. Als de server geen directe internettoegang heeft, kunt u hem activeren met een webbrowser of via de telefoon.

2.4 Vul hier uw bedrijfsgegevens in. De informatie op deze pagina is verplicht.

2.5 Als u wilt, kunt u hier ook nog aanvullende bedrijfsgegevens invoeren. Zo niet, klik op Next…

2.6 Completing the Activate Server Wizard – de licentieserver is geactiveerd.
U kunt direct doorgaan met de licentie-installatie als de optie Start Install Licenses Wizard now is aangevinkt.

3. Licenties installeren

Belangrijk: U kunt 2019 RDS-CAL niet installeren op een Windows Server 2016-licentieserver (zie foutmelding hieronder).
3.1 Next…

3.2 Kies het juiste licentieprogramma (in dit geval Enterprise Agreement, ook geschikt voor MSDN). Op basis van het geselecteerde licentietype kunnen de procedures sterk van elkaar verschillen.

3.3 Voer de licentiecodes in en klik vervolgens op de knop Add.

3.4 De installatie is voltooid en de geïnstalleerde licenties worden weergegeven.

De gele driehoek met uitroepteken geeft aan dat de licentieserver nog niet is toegevoegd aan de Terminal Servers in AD (zie punt 5).

4. RDS-licenties toewijzen via GPO

Maak een nieuwe groepenrichtijn aan (of gebruik een bestaande groepenrichtlijn) en koppel deze aan de OU die de RD Session Hosts bevat.

4.1 Open de editor voor groepenrichtlijnen en navigeer naar:
Computer Configuration > Policies > Admin Templates > Windows Components > Remote Desktop Services > Remote Desktop Session Host > Licensing

  • Use the specified Remote Desktop license servers – hier wordt het adres (IP of FQDN) van de licentieserver bepaald.
  • Set the Remote Desktop licensing mode – hier wordt het benodigde licentietype
    geselecteerd.

4.2 Use the specified Remote Desktop license servers – hier wordt het IP-adres of FQDN van de licentieserver ingevoerd.

4.3 Set the Remote Desktop licensing mode – in dit voorbeeld kiezen we voor ‘Per Device’.

Hier kunt u meer informatie over dit onderwerp vinden: Understanding the RDS CAL model

5. Gele waarschuwingsdriehoek verwijderen

Om de gele waarschuwingsdriehoek te verwijderen, moet de gebruiker die de console heeft opgestart beschikken over de juiste Domain Admin-rechten.

5.1 Klik met de rechtermuisknop op de licentieserver en selecteer Review Configuration….

5.2 Klik op de knop Add to Group om de licentieserver toe te voegen aan de groep Terminal Server License Servers.

5.3 Klik op Continue… Er verschijnt een pop-upvenster dat u erop wijst dat u Domain Admin-rechten nodig heeft.

5.4 Het onderstaande venster bevestigt dat de procedure met succes is afgerond.

5.5 Klik op OK.

5.6

Error: The License code is not recognized. Ensure that you have entered the correct license code.

Dit bericht verschijnt als u probeert een ‘nieuwe’ licentieversie te installeren op een ‘oud’ systeem, bijvoorbeeld een RDS CAL 2019 op een Server 2016. Op een Server 2016 kunnen oudere versies geïnstalleerd worden.

RD Licensing Diagnoser
Om een beter overzicht te krijgen van het aantal uitgecheckte licenties, kan het handig zijn om nog een console te installeren:

Lees ook:

  • Achter deze link vindt u handige informatie over RDS: Remote Desktop Licensing
    Demystified
  • License Server Offline – Question
  • Remote Desktop Services RDS Logon Connectivity Overview and Troubleshooting

Toewijzingsprocedure Client Access License (CAL):